TRÅDLYFT -HUR KÄNDES DET?

150 150 emeliewalles

Förra veckan var jag hos en läkare som jobbar på Pi42 här i Malmö – Dr Chatrine för att göra ett trådlyft. Ett trådlyft innebär att man lägger tunna PDO trådar under huden för att lyfta ett begränsat område t ex mungipor, överläpp, eller tear trough etc. Jag la in så att det skulle ge ett litet lyft vid mungiporna.

Det är en snabb enkel och nästan smärtfri procedur, trådarna förs in i huden med en tunn nål och känns väldigt lite. Trådarna bryts ner i kroppen efter 6-9 månader, men innan dess ger de en stimulering i huden som bygger upp nytt kollagen och på så vis åstadkommer ett lyft.

Det var första gången jag gjorde denna behandling och jag blev positivt överraskad av hur enkelt det gick!

Pris för detta är:

4 PDO trådar för 2.800:-
8 st för 4.800:-

Emelie Walles AB